Unlimited na Mga Video Cam

Mag-browse sa 5,000+ na pampublikong chat room ng Paltalk at sumali sa usapan.

Mga Pampublikong Group Chat Room

Mag-browse sa 5,000+ na pampublikong chat room ng Paltalk at sumali sa usapan.

Mga Usapan

I-video chat at message ang mga kaibigan at kapamilya mo nang pribado at agaran, sa labas ng mga chat room. Mag-video chat habang nagte-text, mag-text habang nagvi-video chat.

MediaPal

Mag-post ng mga YouTube at SoundCloud clip sa mga chatroom para sama-samang mapanood at mapakinggan ng lahat.

Cross-Platform

I-access ang Paltalk sa iOS, Android, Windows, Mac, at Kindle.

Mga Regalo at Sticker

Magpadala ng regalo upang umpisan ang pakikipag-ugnayan sa bagong kaibigan o buong chatroom. Gamitin ang aming masayang koleksiyon ng mga sticker upang makipag-usap sa mga kaibigan.